Glassware

     Perception

14ozWater Glass

    $0.40 Each

     Perception

11oz Wine Glass

    $0.40 Each

10oz Martini Glass

      $0.65 Each

      Perception

12oz Old Fashion

     $0.40 Each

16oz Pilsner

$0.40 Each

       Perception

16oz Water Cooler

      $0.40 Each

     Perception

14oz Wine Glass

    $0.40 Each

13oz Stemless Martini

         $0.65 Each

16oz Beer Glass

   $0.40 Each

Irish Coffee Mug

    $0.40 Each

    Perception

8oz Wine Glass

   $0.40 Each

Rocks Glass

$0.40 Each

          Perception

6oz Champagne Glass

         $0.40 Each

 High Ball

$0.40 Each

 Mason Jar $0.40 Each

Sundae Glass

      $0.40